Home

Prehľad služieb

Tekutá guma na strechy


Tekutá guma na bazény

Tekutá guma Liquid Rubber

Protišmyková stierka na terasy

Referencie

O nás

Kontakt

eShop

 

 

Hydroizolačný systém novej generácie

Vzhľadom k nevýhodám asfaltových a ostatných lepených pásov, akými sú najmä nedostatočná zozťažnosť a paropriepustnosť, veľká váha a tým i zaťaženie strechy, a v neposlednej rade nespočetné množstvo spojov a detailov, ktoré sú vždy najrizikovejším faktorom na ploche, bol vďaka novým technológiam vyvinutý systém, ktorý predchádza vyššie uvedeným problémom, schopný nanášania na ploché i tvarované strechy, vrátane úžľabia s neomedzenými možnosťami tvarovania na vertikálne prvky.

„Tekutá hydroizolácia Alfema" (tekutá guma) je hydroizolačný systém prepracovaných postupov a technických riešení s použitím talianskych a kanadských materiálov, preverené dlhoročnou praxou a množstvom referencií. Vytvára BEZSPOJOVÚ monolitickú hydroizoláciu - striekanou vodotesnou strešnou membránou s jedinečnými vlastnosťami. Základ systému tvorí jednozložkový materiál tekutá guma vyrábaný na základe ojedinelých patentovaných technológií.
     Uplatnenie nachádza pri opravách a kompletných sanáciach zatekajúcich plochých a šikmých striech, ktoré sú tvorené asfaltovými izolačnými pásmi, modifikovanými asfaltovými pásmi, gumovými či PVC fóliami, trapézovými plechmi či sendvičovými panelmi, ale aj pri tvorbe nových striech, izolácií balkónov a terás, spodných stavieb, bazénov, kúpelní... Realizujeme ako lokálne opravy, tak aj celkové rekonštrukcie, ktoré naviac môžeme vykonať postupne po napr. ročných etapách. Technologické riešenie Alfema naviac umožňuje opravovať strechy, bez nutnosti demontáže existujúcich nefunkčných asfaltových pásov či PVC folií, čo šetrí náklady.

Likvidace biotických škůdců dřeva a dřevokazného hmyzu, preventivní nátěry dřeva, impregnace dřeva.
čištění střech, vysokotlaké mytí, nátěry střech, čištění zámkové dlažby
hydroizolace plochých střech, hydroizolace terasy, hydroizolace balkonu, oprava zatékání sendvičových střech, hydroizolace žlabu

Materiál s 10 ročnou zárukou od výrobcu a 30 ročnou životnosťou , s certifikátom EU.

Poskytujeme:

  • rýchlu a kvalitnú aplikáciu materiálu
  • technické poradenstvo
  • predaj materiálu
  • doprava materiálu k zákazníkovi
     

Vybraní zákazníci:


HYDROIZOLACIA TEKUTA GUMA ALFEMA - dovoz, predaj, montáž, školenie, hydroizolacia, hydroizolacie, strechy, strecha, opravastrechy, opravastriech, tekutaguma, sw, stopvode, hydroizolaciaplochejstrechy, hydroizolaciestrechy, hydroizolaciastrechy, hydroizolaciustrechy, hydroizolaciabalkona, hydroizolaciabazenov, hydroizolaciebazenov, hydroizolaciestien, hydroizolaciakupelni, hydroizolaciazakladov, opravastrechysk, opravastrechyeu, opravastrechyploche, opravastriechploche, farebnatekutaguma, hydroizolaciazakladovejdosky, hydroizolaciarohov, cementovahydroizolacia, izolaciabudov, hydroizolaciaspodnejstavby, hydroizolacnynater, izolaciadomu, izolaciapodlahy, izolaciaplochychstriech, izolaciapivnice, izolaciabazenu, tekutalepenka, zateplenie, strechy, zatekaniestrechy, zatekanieplochejstrechy, hydroizolacieplochychstriech, izolaciaprotivode, izolacia, rekonstrukciastrechy, rekonstrukciestriech, folie, folia, fatrafolfolia, foliafatrafol, foliaalkaplan   nátěry střech