Výrobok

je netkaná geotextília vyrobená najmodernejšou technológiou vpychovania vysoko kvalitného 100% polypropylénu ( PP ) s následnou tepelnou úpravou - kalandráciou ( zažehlenie ). Geotextília PP je plošný, netkaný, polymérový(teda synteticky) materiál , alebo prírodný materiál vysokej pevnosti o sile 100g /m2.

Geotextília stredná PP100g 100 mm x 25 m

6,00€Cena
  • Kvalitné prevedenie
  • Separácia - zabraňuje miešanie konštrukčných vrstiev, zvyšuje nosnosť tým, že bráni úniku materiálu do podložia
  • Filtrácia - zabraňuje migrácii jemného materiálu do materiálu hrubého pri prietoku vody so zeminou, udržuje prietok vody v zemine pri minimálnej tlakovej strate a zabraňuje prelínanie častíc z jednotlivých vrstiev pri dynamickom zaťažení ktoré vyvoláva dopravou
  • Jednoduchá aplikácia
  • Zachováva priepustnosť podložím Geotextílie pod jazierkovej fólie - ako spevňujúca vrstva
  • Netkané geotextílie sú dlhodobo odolné voči plesniam a väčšine známych baktérií, dobre znášajú alkalické a kyslé prostredie, taktiež odolávajú obvyklým rozpúšťadlám
  • Odolnosť voči oxidácii: ENV ISO 13438
  • Odolnosť voči chemikáliám: EN 14030
  • Odolnosť voči mikroorganizmom: EN 12225. Proces výroby je prísne monitorovaný a kvalita je neustále kontrolovaná a riadená systémom manažmentu kvality podľa EN ISO 9001:2000.
  • Základové konštrukcie stavieb
  • Izolácia a odvodnenie stavieb
  • Strešné konštrukcie plochých striech
  • Rekonštrukcie ciest, železníc, mostov a tunelov
  • Stavby parkovísk, priemyselných a letiskových plôch
  • Zemné konštrukcie, hrádze, násypy, depónie a nádrže
  • V pozemnom staviteľstve a ich úlohou je separovať, stabilizovať, filtrovať,
  • spevňovať, chrániť a okrem iného aj tvoriť drenážnu vrstvu.